Recht tot retour

Recht tot retour (afkoelingsperiode) U hebt het recht om binnen 14 dagen na afsluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden.

De termijn inzake recht tot retour bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de producten door u of een door u aangewezen derde persoon, die niet de vervoerder is, in ontvangst zijn genomen.

Om aanspraak te maken op uw recht tot retour dient u Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH, Voßstraße 198-200, DE-45966 Gladbeck, (e-mail info@think-schoenen-online.nl, tel 0800 022 50 35 gratis vanuit Nederland, of 00-49-2043-95719134 vanuit België), op de hoogte te stellen van uw voornemen tot ontbinding van de overeenkomst door middel van een heldere verklaring (bijvoorbeeld een schriftelijke verklaring per post, of e-mail). Hiervoor kunt u het conceptformulier aanwenden dat beschikbaar is, al bent u er niet toe verplicht dit formulier te benutten. (Een e-mailtje met uw naam en ordernummer en de melding dat u wilt retourneren/ruilen volstaat.)
Om de termijn van uw recht tot retour niet te overschrijden, is het voldoende dat u de verklaring inzake uw voornemen de overeenkomst te ontbinden voor het aflopen van de retourtermijn aan ons verstuurt. 

Gevolgen van recht tot retour
Indien u de koopovereenkomst wenst te ontbinden, zijn wij verplicht alle door u aan ons gedane betalingen inclusief de verzendkosten (met uitsluitsel van de extra kosten die zijn ontstaan, indien u voor een andere dan de door ons voorgestelde gunstige verzendwijze hebt gekozen) zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen aan u terug te betalen, geteld vanaf de dag dat wij uw mededeling over u besluit om gebruik te maken van uw recht tot retour hebben ontvangen. Voor het terugbetalen benutten wij hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie hebt uitgevoerd, behalve indien er met u hierover duidelijke andere afspraken zijn gemaakt; in geen enkel geval zult u in verband met terugbetalen geconfronteerd worden met extra kosten. Wij kunnen besluiten om pas tot terugbetaling over te gaan nadat wij de producten hebben ontvangen of u ons een bewijs geleverd hebt dat u de producten aan ons hebt geretourneerd, afhankelijk van het feit welke van de twee ons het eerst bereikt.

U dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk 14 dagen nadat u ons op de hoogte gesteld hebt van uw voornemen de koopovereenkomst te ontbinden aan ons te retourneren of te overhandigen. U hebt de geldende termijn in acht genomen, indien u de producten terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen geëindigd is. Wij nemen de kosten voor het terugsturen op ons. U bent alleen verantwoordelijk voor eventuele schade van de geretourneerde producten, indien de schade wat betreft de staat, werking en uiterlijk van het product is terug te voeren op een mogelijk gebruik van het product door u als klant.

Conceptformulier inzake recht tot retour
(Als u het contract wilt herroepen vul dan alstublieft dit formulier in en retourneer het aan ons)  

Aan
Think! Store
Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH
Voßstraße 198-200

D-45966 Gladbeck 

Fax: +49-2043 - 95719139 

E-Mail: info@think-schoenen-online.nl 

  

Hiermee herroep(en) ik (wij) het door mij/ons afgesloten contract voor de aankoop van de volgende artikelen/het verrichten van de volgende diensten (*): 

  

Besteld op (*) / ontvangen op (*) 

Naam van de gebruiker 

  

Adres van de gebruiker 

  

Handtekening van de gebruiker (alleen bij mededeling op papier) 

  

Datum 

  

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Laatst bekeken