Gegevensbescherming

Privacybeleid

 

Verklaring omtrent bescherming van gegevens

 

Vertrouwelijke omgang met uw privégegevens is voor ons als bedrijf van groot belang. Bij het verkrijgen, bewerken en benutten van uw privégegevens houden wij ons dan ook volledig aan de geldende wettelijke richtlijnen, in het bijzonder aan het Duitse Bundesdatenschutzgesetz (Wet op de bescherming van persoonlijke gegevens) en het Telemediengesetz (Mediawet).

 

Door het accepteren van deze verklaring omtrent de bescherming van uw persoonlijke gegevens, stemt u ermee in dat wij uw privégegevens mogen verkrijgen, bewerken en benutten met inachtneming van de regels van het Duitse Bundesdatenschutzgesetz en voor onderstaande doeleinden:

 

1. Verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor het verkrijgen, bewerken en benutten van uw persoonlijke gegevens is Think!-Store Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH, Voßstraße 206, DE-45966 Gladbeck. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verkrijgen, bewerken en benutten van uw persoonlijke gegevens, of verkregen toestemming weer intrekken; voor onbepaalde tijd of in het kader van een eenmalige overeenkomst. Uw bezwaar dient u in schriftelijke vorm aan ons kenbaar te maken door deze te versturen aan:

 

Think!-Store

Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH

Voßstraße 206

DE-45966 Gladbeck

 

Fax: (0049) - (0)2043 681513

E-Mail: info@think-schoenen-online.nl

 

 

2. Verkrijgen, bewerken en benutten van uw persoonlijke gegevens

2.1 Algemeen

Persoonlijke gegevens zijn afzonderlijke data die behoren tot de persoonlijke of zakelijke sfeer van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen, zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en overige gegevens die u bij het openen van een klantenaccount aan ons verstrekt.

 

2.2 Bezoek van onze website

U kunt onze website bezoeken, zonder uw identiteit kenbaar te maken. Door ons worden slechts niet-gepersonifieerde toegangsgegevens opgeslagen, zoals de naam van uw internetprovider en de website van waaruit u ons bezoekt of de naam van opgevraagde bestanden. Deze gegevens worden in protocolbestanden (server-logfiles) in statistische zin samengevat, opgeslagen en uitsluitend voor het verbeteren van ons aanbod geanalyseerd. De anonieme data zullen nooit aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld.

 

2.3 Klantenaccount

Wanneer u zich bij ons als klant registreert, verkrijgt u een met een wachtwoord beveiligde directe toegang tot de bestandsgegevens die in het klantenaccount door ons zijn opgeslagen. In uw klantenaccount is het mogelijk uw persoonlijke gegevens te beheren, eerdere bestellingen in te zien en de nieuwsbriefinstellingen aan te passen.

 

2.4 Verkrijgen, bewerken en benutten van uw persoonlijke gegevens

Wij verkrijgen, bewerken en benutten uw persoonlijke gegevens in verband met het afwikkelen van uw bestelling, inclusief onze dienstverlening met betrekking tot garanties en schadeclaims, door ons geboden services, het technisch onderhoud van onze website en voor marketingdoeleinden.

Om bestellingen adequaat te kunnen afronden hebben wij uw correcte voor- en achternaam nodig alsmede uw adres en betaalgegevens. Met uw e-mailadres en wachtwoord kunt u zich identificeren en toegang verkrijgen tot uw klantenaccount. Daarnaast gebruiken wij uw e-mailadres om met u te communiceren en u bijvoorbeeld een bevestiging te sturen naar aanleiding van uw bestelling.

Uw persoonlijke gegevens worden alleen dan aan derden verstrekt, indien dit noodzakelijk is voor het afronden van de overeenkomst of het afhandelen van de betalingstransactie; of nadat u hiervoor specifiek toestemming hebt verleend. Zo verstrekken wij noodzakelijkerwijs gegevens aan logistieke bedrijven waarmee wij samenwerken en banken om bestellingen en transacties te kunnen afronden.

De door ons verstrekte gegevens aan derden worden alleen benut zodat zij de dienstverlening die zij ons bieden naar behoren kunnen uitvoeren. Het gebruik van uw gegevens voor andere doeleinden door derden is niet toegestaan.

Indien uw gegevens niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn opgeslagen, worden uw gegevens voor ander gebruik geblokkeerd en zullen ze na afloop van de wettelijke bewaartermijn verwijderd worden, indien u geen nadrukkelijke toestemming hebt gegeven voor hergebruik van uw gegevens. Dit geldt eveneens, indien u bij ons bezwaar hebt ingediend inzake het gebruik van uw privégegevens.

 

2.5 Aanmelden voor onze nieuwsbrief

In verband met het aanmelden voor onze nieuwsbrief hanteren wij de ‘double opt-in’-regeling. Als eerste stap dient u door het opgeven van uw e-mailadres met de activering van onze nieuwsbriefdienst nadrukkelijk akkoord te gaan. Hierna ontvangt u een e-mail ter bevestiging. Als tweede stap dient u vervolgens op de bevestigingslink in het e-mailbericht te klikken om de aanmelding voor onze nieuwsbriefdienst definitief te bevestigen.

 

U kunt zich op elk gewenst moment uitspreken tegen het versturen van onze nieuwsbrief, zonder dat hiervoor andere kosten dan transmissiekosten kunnen ontstaan die het basistarief niet overstijgen. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink die u kunt gebruiken om de nieuwsbriefdienst te deactiveren.

 

3. Gebruik van cookies

Om u als bezoeker een attractieve website te kunnen bieden en om bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op onze website gebruik van zogenaamde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestanden die op het apparaat van de eindgebruiker worden opgeslagen. Door deze cookies ontvangen wij alleen geanonimiseerde informatie, zoals welke pagina’s op onze website zijn bezocht en welke aanbiedingen klanten hebben bekeken. Iedere cookie wordt voorzien van een identificatiecode. Daarbij zal een identificatiecode nooit door ons aan uw persoonlijke gegevens worden gekoppeld. De cookies zelf worden niet gebruikt om persoonlijke data mee op te kunnen slaan.

De meeste van de cookies die wij benutten worden na de browsersessie verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies worden opgeslagen op het apparaat van de eindgebruiker en maken het mogelijk voor ons om uw browser bij een volgend bezoek te herkennen (permanente cookies).

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt, zodat u hiervoor elke keer toestemming moet verlenen of u kunt (permanent) geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies. Indien u cookies weigert, kan de functionaliteit van onze website daaronder te lijden hebben.

 

Toestemmingsverklaring

Ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies en dat daarmee mijn gebruikersdata verkregen, opgeslagen en benut worden. Daarnaast geef ik toestemming voor permanente cookies die na mijn browsersessie actief blijven, zodat mijn opgeslagen gebruikersdata bij bijvoorbeeld een volgend bezoek aan jullie website opnieuw beschikbaar zijn. Deze toestemming hiertoe kan ik op elk gewenst moment en voor onbepaalde duur intrekken, door door middel van mijn browserinstellingen het plaatsen van cookies te blokkeren.

 

4. Vertrouwelijkheid van gegevens

Gegevens van creditcards worden niet opgeslagen, maar direct door de dienstverlener die de betaling doorvoert gebruikt en verwerkt. Wij beveiligen onze website en onze overige systemen door te kiezen voor technische en organisatorische maatregelen die bescherming bieden tegen verlies, vernietiging, toegang tot, het aanpassen en verspreiden van uw gegevens door onbevoegde personen. Toegang tot uw klantenaccount wordt alleen verleend na het verstrekken van uw persoonlijke wachtwoord. Wij verzoeken u uw registratiegegevens vertrouwelijk te behandelen en uw browservenster te sluiten nadat de communicatie met ons heeft plaatsgevonden, in het bijzonder indien u uw computer deelt met andere gebruikers.

 

5. Recht op informatie

U hebt recht op kosteloze informatie met betrekking tot uw opgeslagen persoonlijke gegevens, net als in voorkomende gevallen een recht op correctie, blokkering en verwijdering van deze gegevens. In dat geval wendt u zich aan:

 

Think!-Store

Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH

Voßstraße 206

DE-45966 Gladbeck

 

Fax: (0049) - (0)2043 681513

E-mail: info@think-schuhe-online.de

 

6. Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken uw websitebezoek te analyseren. De door cookies verkregen informatie over uw bezoek aan en gebruik van onze website worden in de regel aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Wij maken op onze website gebruik van een speciale code om een geanonimiseerde weergave van IP-adressen te kunnen waarborgen. Uw IP-adres wordt binnen de lidstaten van de Europese Unie of verdragslanden van de Europese Economische Ruimte aan Google alleen verstrekt in verkorte vorm, waardoor uw identiteit wordt beschermd.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan Google in de VS verstuurd en daar ter plaatste afgekort. In opdracht van ons wordt de verkregen informatie door Google benut om het gebruik van onze website door klanten te analyseren, rapporten over de activiteiten die plaatsvinden op onze website samen te stellen en om overige aan website en internet gerelateerde dienstverleningen van de kant van de website-exploitant te verbeteren. De in het kader van Google Analytics door uw browser verstrekte IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gekoppeld.

Door het gebruik van onze website verleent u er toestemming voor dat de gegevens die door Google verkregen zijn door Google verwerkt zullen worden op bovenstaande wijze en met bovenstaande doeleinden in gedachten.

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door uw browserinstelling zo in te stellen dat ze geblokkeerd worden; wij wijzen u er wel op dat u in dat geval niet alle functionaliteiten van onze website volledig kunt benutten. U kunt echter ook de overname van de door middel van cookies verkregen persoonlijke gebruikersdata (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de bewerking ervan door Google verhinderen, indien u de via de volgende link verkrijgbare browser-plugin downloadt en installeert: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Meer informatie over Google Analytics en het beschermen van uw gegevens vindt u hier:

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html

 

7. Geschillenbeslechting

We zijn niet bereid, noch verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een consumenten-geschillencommissie.

Heeft u vragen of problemen met betrekking tot uw bestelling of een specifiek artikel dan kunt u zich richten tot onze klantenservice. Wij zijn op weekdagen telefonisch bereikbaar van 9:00 tot 17:00 uur (0800 0225035), of per e-mail (info@think-schoenen-online.nl) 24 uur per dag.

 

Sinds februari 2016 stelt de Europese Commissie de volgende diensten beschikbaar:

 

De Commissie stelt sinds 15 februari 2016 een interactieve website beschikbaar voor online geschillenbeslechting (ODR-platform). Het ODR-platform is een centraal aanspreekpunt voor consumenten en bedrijven die geschillen die voortvloeien uit online transacties buiten de rechtbank willen oplossen.

U vindt het ODR-platform onder deze link:

pictogram externe link http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Laatst bekeken