Gratis verzending vanaf € 50 binnen NL & BE
Gratis retourneren
Geweldige selectie
Gratis hotline 0800 0225035

Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Als onderdeel van ons privacybeleid willen we u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.

Persoonlijke gegevens omvatten alle vormen van informatie die direct of indirect op u persoonlijk betrekking hebben. Deze omvatten bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, online-identificatiegegevens en uw gebruikersgedrag indien deze geïdentificeerd of identificeerbaar zijn door dergelijke informatie of handelingen.

Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen via ons contactformulier), gebruiken wij op onze website een SSL of TLS-codering.

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, het blokkeren of verwijderen van gegevens, het intrekken van eerder verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de onderstaande persoon of onze functionaris voor gegevensbescherming.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie, en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH
Voßstraße 206
D-45966 Gladbeck 

Tel.-Nr. 0800 - 0225035
Fax: 02043 -95 71 91 39

E-mail: info@think-schoenen-online.nl

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via l.bechtel@shg.ruhr of via ons postadres met de toevoeging "De functionaris voor gegevensbescherming".

II. Uw rechten

1.)    Hieronder informeren wij u over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.

U hebt het recht om kostenloos
- bevestiging te vragen of er op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt (artikel 15 AVG),
- informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt (artikel 15 AVG). U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, voor zover ze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, behoefte aan zinvolle informatie over hun bijzonderheden.

- onverwijld de correctie te eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 16 AVG),
- om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen (Art. 17 AVG),
de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze toch nodig hebt voor het aanspraak maken op, het uitoefenen of het verdedigen van juridische claims of indien u een bezwaar hebt ingediend conform artikel 21 AVG tegen de verwerking (artikel 18 AVG),
- om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen (artikel 20 AVG),
- om uw ooit aan ons gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd. 

2.)    Als u aanspraak hebt gemaakt op uw recht om de verwerking door ons te corrigeren, te verwijderen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. U hebt nog steeds het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers (artikel 19 AVG).

3.) U hebt ook het recht om een klacht over ons in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.ldi.nrw.de) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (artikel 77 AVG).

III. Het ter beschikking stellen van onze website en het aanmaken van serverlogbestanden

1.) In het louter informatieve gebruik van onze website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins voorziet van informatie, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser overdraagt aan onze server. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen:

- IP-Adres
- Datum en tijd van toegang
- Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
- Inhoud van het vereiste (concrete pagina)
- Toegang Status / HTTP-status code
- de hoeveelheid overgedragen gegevens
- De website van waaruit uw verzoek komt
- Websites die u bij ons opvraagt
- Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
- Besturingssysteem en de interface
- Taal en versie van de browsersoftware.

Deze algemene gegevens en informatie worden alleen tijdelijk in de logbestanden van onze server opgeslagen, afzonderlijk van uw persoonlijke gegevens, die u ons eventueel vrijwillig verstrekt. De anoniem verzamelde gegevens en informatie in de logbestanden worden door ons alleen statistisch beoordeeld met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

2.) De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met serverlogbestanden is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waartoe ze dienen. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie door u wordt beëindigd.

Het verzamelen van gegevens is voor de levering en opslag in logbestanden verplicht voor de werking van onze website. Daarom is er geen manier om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

IV. Gebruik van cookies

1.) Bij het gebruik van onze website gebruiken wij ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of via uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computersysteem.

Met behulp van cookies kunnen we de prestaties en de aanbiedingen van onze website verbeteren. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. De cookies stellen ons in staat:

- het voor u gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken, en om onze aanbiedingen effectiever en gebruikersvriendelijker te maken.
- u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, zodat u uw toegangsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren,
- om goederen die u in de virtuele winkelwagen hebt gestopt, tijdelijk op te slaan,
- om toegang tot beveiligde delen van onze website mogelijk te maken,
- om eerder ingevoerde tekst op te nemen, zodat deze niet verloren gaat tijdens een

pagina-update.

2.) We gebruiken twee soorten cookies op onze website: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw computersysteem worden opgeslagen totdat u onze website verlaat.

Sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een algemene sessie. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

Permanente cookies worden opgeslagen op uw harde schijf totdat u ze verwijdert of totdat de cookies hun respectievelijke vervaldatum hebben bereikt. We gebruiken deze permanente cookies om uw favoriete instellingen op de website op te slaan en om u te herkennen wanneer u onze website bezoekt.

3.) Naast onze eigen cookies gebruiken we ook zogenaamde third-party cookies. Dit zijn externe providers zoals Google, die ook cookies op uw computersysteem opslaan wanneer u onze website bezoekt, zodat derden de diensten die zij aanbieden, kunnen aanbieden. We zullen u in deze Pricacyverklaring afzonderlijk informeren over cookies van derden.

4.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door middel van cookies is artikel 6, lid 1, ond. f AVG.

U kunt uw browserinstellingen configureren om cookies van derden of van alle cookies afzonderlijk te accepteren of te weigeren. Wij wijzen u erop dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u de acceptatie van cookies in uw browser uitschakelt.

V. Registratie op onze website (klantaccount)

1.) Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om uzelf te registreren met uw persoonlijke gegevens en om een ​​klantaccount te openen. Hiertoe worden de volgende gegevens (verplichte informatie) van u verzameld, aan ons verzonden (SSL-gecodeerd) en opgeslagen:

- Titel
- Voornaam, achternaam
- Adres (straat, postcode, plaats, land)
- E-mailadres
- Wachtwoord.

Wanneer u zich registreert, slaan we ook uw IP-adres en datum en tijd van registratie op. Verdere gegevens worden alleen door ons opgeslagen als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt. De persoonlijke gegevens die u invoert, worden uitsluitend voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. In uw klantaccount kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en eerdere en openstaande bestellingen bekijken.

2.) Uw registratie is niet nodig om aanvullende diensten van ons bedrijf te gebruiken, zoals het sluiten van koopcontracten via de winkelwagenfunctie. U kunt ook bestellingen plaatsen zonder een klantaccount te openen, met vermelding van de gegevens vermeld in sectie 1.) (behalve het wachtwoord).

3.) De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 ond. a AVG. U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of volledig uit onze database te verwijderen. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4.) U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan is voortijdige verwijdering van de gegevens echter alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

VI. Gebruik van onze online winkel (bestelfunctie)

1.) Als u in onze online winkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van het contract noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt in overeenstemming met sectie V. van deze Privacyverklaring. Het niet verstrekken van uw gegevens zou betekenen dat u de bestelfunctie van onze online winkel niet zou kunnen gebruiken.
Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw bestelling, inclusief onze diensten voor het herroepen, claims in verband met gebreken en voor het beantwoorden van uw vragen.

2.) Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van het contract en de betalingsverwerking. Derden die door ons worden ingeschakeld, zoals verzendpartners en betaaldienstaanbieders, zullen alleen persoonlijke gegevens ontvangen als de overdracht ervan nodig is voor de aflevering van uw bestelling en voor de verwerking van de betalingen.

3.) Als u tijdens uw bestelproces voor een betaling met "PayPal" kiest, worden uw persoonlijke gegevens automatisch naar PayPal verzonden. PayPal is een dienst van PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. PayPal treedt op als een online betaaldienstaanbieder en trustee, en biedt diensten aan ter bescherming van de koper.

De persoonlijke gegevens die aan PayPal worden doorgegeven, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de betaling. Om het koopcontract te verwerken, zijn ook persoonlijke gegevens vereist met betrekking tot de betreffende bestelling (zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen en andere factuurgegevens).

De overdracht van uw gegevens is nodig voor de betalingsverwerking via PayPal en heeft als doel uw identiteit en de administratie van uw betaalinstructie te bevestigen. PayPal kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen, of om de gegevens namens haar te verwerken.
De persoonlijke gegevens die door ons aan PayPal worden doorgegeven, kunnen door PayPal aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole. U kunt hier zien om welke kredietinformatiebureaus het gaat: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full#rAnnex
U kunt op elk gewenst moment de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij PayPal intrekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor de contractuele afwikkeling van de betaling.
U hebt toegang tot de privacyverklaring van PayPal via https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full.

4.) Als u tijdens uw bestelproces kiest voor „betaling met iDEAL", worden uw persoonlijke gegevens automatisch doorgegeven aan Sofortüberweisung. Sofortüberweisung is een dienst van SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland. Sofortüberweisung neemt de functie over van een online betalingsdienstaanbieder, die een contante betaling voor producten en diensten mogelijk maakt.
De overdracht van uw gegevens die nodig is voor de betalingstransactie via Sofortüberweisung, is gericht op de bevestiging van uw identiteit en de administratie van uw betaalinstructie. Sofortüberweisung kan uw persoonlijke informatie doorgeven aan gelieerde ondernemingen en dienstverleners of onderaannemers, voor zover van toepassing, voor zover dit noodzakelijk is om de contractuele verplichtingen na te komen of de gegevens namens de klant te verwerken.
De gegevensbeschermingsbeginselen van Sofortüberweisung worden weergegeven tijdens het betaalproces bij Sofortüberweisung.
U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Sofortüberweisung op elk moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft echter geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot de intrekking heeft plaatsgevonden, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden met het oog op de contractuele afwikkeling van de betaling.

Het privacybeleid van Sofortüberweisung is hier te vinden:
https://www.klarna.com/nl/privacy-statement/

5.) Als u in het kader van uw bestelproces kiest voor een betaling met "creditcard" (VISA, MasterCard, American Express), wordt de betaling uitgevoerd via VR-Pay (CardProcess GmbH, Wachhausstraße 4, 76227 Karlsruhe). Uw creditcardgegevens worden alleen verwerkt in het beveiligde betalingsportaal van VR-Pay.
U hebt te allen tijde bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door CardProcess GmbH. Het bezwaar heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking tot het tijdstip van het bezwaar, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden om de contractuele afwikkeling van de betaling mogelijk te maken.

6.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen is artikel 6, lid 1, ond. b AVG.

7.) Wegens commerciële en fiscale voorschriften zijn wij verplicht om uw adres-, betalings- en ordergegevens in verband met een koopovereenkomst voor een periode van maximaal tien jaar op te slaan. Na twee jaar beperken we de verwerking, wat betekent dat uw gegevens alleen worden opgeslagen om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

VII. Nieuwsbrief-abonnement

1.) Op onze website is het mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief, waarmee we u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. Om u te abonneren op de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld voor het registreren van uw aanmelding:

- IP-adres
- Datum en tijdstip van registratie.

2.) Voor uw aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail van ons ontvangt op het door u aangegeven e-mailadres, waarin we u vragen te bevestigen dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.

Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, ond. a AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

3.) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding aangeven door te klikken op de afmeld-link die u aantreft in iedere nieuwsbrief-mail of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in I.

4.) Voor de verzending van onze nieuwsbrief gebruiken wij de diensten van CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstrasse 43, 26180 Rastede ("CleverReach"). Als onderdeel van onze samenwerking met CleverReach, zullen we de informatie die u verstrekt bij het abonneren op de nieuwsbrief aan CleverReach overdragen.

Deze overdracht wordt gedaan overeenkomstig artikel 6, lid 1, ond. f AVG en dient onze legitieme interesse in het gebruik van een promotievriendelijk, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbrief-systeem. De gegevens die u verstrekt (zoals uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van CleverReach in Duitsland of Ierland.

CleverReach gebruikt deze informatie voor het namens ons verzenden en statistisch evalueren van de nieuwsbrief. Voor de evaluatie omvatten de verzonden e-mails zogenaamde webbakens of trackingpixels (beeldbestanden met één pixel) die op onze website zijn opgeslagen.

Op deze manier kunnen we bepalen of een nieuwsbriefbericht open is en op welke links er eventueel is geklikt. Via deze zogenaamde conversietracking kunnen we ook analyseren of, nadat er op de link in de nieuwsbrief is geklikt, een vooraf bepaalde actie (bijvoorbeeld het kopen van een product op onze website) heeft plaatsgevonden.

Verder zijn de items opgenomen in III. technische informatie. De gegevens worden uitsluitend gepseudonimiseerd verzameld en niet gekoppeld aan uw andere persoonlijke gegevens. Een directe persoonlijke relatie is daarom uitgesloten. Het verwerkingsdoel van de gegevens is beperkt tot de statistische analyse van onze nieuwsbriefcampagnes. We gebruiken de resultaten van deze analyses om toekomstige nieuwsbrieven te optimaliseren en aan te passen aan de individuele interesses van de ontvangers.

We hebben een contractovereenkomst gesloten met CleverReach, die CleverReach verplicht om uw gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en deze niet te delen met derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het tracken van de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding aangeven door te klikken op de afmeld-link die u aantreft in iedere nieuwsbrief-mail, de afmeldfunctie op onze website of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in I.

Zie voor meer informatie over het bijhouden van nieuwsbrieven door CleverReach: https://www.cleverreach.com/en/features/reporting-tracking/

De privacyverklaring van CleverReach kunt u hier bekijken: https://www.cleverreach.com/en/privacy-policy/.

VIII. Productaanbiedingen per e-mail

1.) Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de aankoop van een product, zullen we u regelmatig per e-mail informeren over productaanbevelingen, zelfs als u niet op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Op deze manier willen we u aanvullende informatie bieden over uw eigen en soortgelijke aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw eerdere bestellingen bij ons.

2.) De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen is § 7 (3) UWG en artikel 6 lid 1 ond f AVG. Uw e-mailadres wordt voor dit doel opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen het versturen van de nieuwsbrief.

3.) Als u niet langer productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het versturen van de nieuwsbrief zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief, de afmeldfunctie die beschikbaar is op onze website of per e-mail naar de contactgegevens die worden vermeld in I.

IX. Contactformulier / communicatie per e-mail

1.) U kunt altijd contact met ons opnemen via het formulier dat door ons wordt verstrekt. Op het moment dat u uw bericht verzendt, worden de volgende gegevens (verplichte velden) bij ons opgeslagen:

- E-mail adres
- Datum en tijdstip van verzending.

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar deze privacyverklaring.

Als alternatief kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dat door ons is opgegeven. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens die ons per e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

2.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG.

3.) We gebruiken de gegevens uitsluitend om uw verzoek te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan ​​nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die via het contactformulier zijn verstrekt, intrekken. Wanneer u contact opneemt per e-mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur uw bezwaren of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I. De correspondentie kan dan echter niet worden voortgezet.

X. Gebruik van eKomi

1.) eKomi klantenrecensies

Voor klant- en productbeoordelingen door onze klanten en voor intern kwaliteitsbeheer hebben we de evaluatiesoftware van eKomi - The Feedback Company (eKomi Ltd., Markgrafenstrasse 11, 10969 Berlin) op onze eigen websites geïntegreerd.

We geven u de mogelijkheid om na uw aankoop een beoordeling te plaatsen. Hiervoor willen we u een e-mail sturen na verzending van de bestelde goederen, om u om een ​​beoordeling te vragen. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres of om de evaluatie niet uit te voeren.

eKomi hecht veel waarde aan de privacygerichte afhandeling van uw verzonden gegevens en neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Ze worden geanalyseerd met behulp van een webgebaseerde SaaS-technologie voor e-commerce doeleinden om authentieke en waardevolle feedback van klanten te krijgen. EKomi ontvangt via een interface een e-mailadres en een unieke ID voor identificatie en voor het genereren van een waarderingslink voor het verzenden van de evaluatie-e-mail.

In een bemiddelingsprocedure ontvangt eKomi, als bemiddelaar, ook een e-mailadres. Het e-mailadres zal opnieuw worden gebruikt voor verificatie en communicatie tussen u, ons bedrijf en eKomi. Door uw bestelling bij ons te plaatsen, stemt u in met de ontvangst van een elektronisch evaluatieverzoek. U bent vrij om dit evaluatieverzoek te negeren of eKomi op te nemen in uw spamregel. Uw beoordeling zou echter zeer nuttig zijn voor ons en andere klanten.

2.) Klantevaluatie door eKomi

Mogelijk hebt u tijdens of na uw bestelling uw toestemming gegeven:

"Ik zou de aankoop "later" willen evalueren en door eKomi na de levering eenmalig per e-mail herinnerd worden aan het geven van een beoordeling. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken."

Als u ons de bovenstaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn, zodat ze u 2 tot 5 dagen na levering van de bestelde goederen een e-mail sturen om u te herinneren aan het geven van een beoordeling.

3.) De wettelijke basis voor het gebruik van eKomi is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het indienen van een evaluatieverzoek voor de toekomst. In het geval dat u hebt ingestemd met eKomi om een ​​herinneringsmail te sturen, is artikel 6, lid 1 ond. a AVG de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.

Stuur uw bezwaar of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I.

XI. Gebruik van Google Analytics / Universal Analytics

1.) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies waarmee u het gebruik van onze website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van onze website, wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We gebruiken Google Analytics inclusief de functies van Universal Analytics. Met Universal Analytics kunnen we de activiteit op onze websites op verschillende apparaten analyseren (bijvoorbeeld bij toegang via een laptop en later via een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door de pseudonieme toewijzing van een gebruikers-ID aan een gebruiker. Een dergelijke toewijzing wordt bijvoorbeeld gemaakt wanneer u zich registreert voor een klantaccount of inlogt op uw klantaccount. Er wordt echter geen persoonlijke informatie doorgestuurd naar Google. Het toevoegen van extra functies aan Google Analytics met Universal Analytics betekent niet dat daarmee privacymaatregelen zoals IP-masking of de browser-add-on verminderd worden.

2.) We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()" om een ​​geanonimiseerde verzameling IP-adressen te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom alleen naar Google verzonden binnen lidstaten van de Europese Unie of andere ondertekenende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, in dusdanig verkorte vorm dat deze geen conclusies over uw identiteit toestaan.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het IP-adres dat door Google Analytics wordt verstrekt als onderdeel van Google Analytics, wordt in dit geval niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

In onze naam zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over onze website-activiteiten voor ons samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot het gebruik van de website aan te bieden.

3.)U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie worden gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google via de browser plug-in die beschikbaar is via de volgende link. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt ook op de volgende link klikken, die een opt-out-cookie instelt die ervoor zorgt dat Google  Analytics uw gegevens in de toekomst niet meer kan verzamelen wanneer u onze website bezoekt:

Schakel Google Analytics uit

      Ga naar de volgende koppelingen voor meer informatie over Google Analytics:

      Servicevoorwaarden van Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/nl.html

Privacybeleid: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

4.) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de statistieken kunnen we ons aanbod optimaliseren en het interessanter voor u maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, ond. f AVG.

Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke informatie wordt overgedragen aan de VS, heeft Google zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XII. DoubleClick door Google

1.) We blijven de DoubleClick by Google online marketingtool gebruiken van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). DoubleClick gebruikt cookies om advertenties weer te geven die relevant zijn voor gebruikers, om campagneprestatierapporten te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgt. Google gebruikt een cookie-ID om te bepalen welke advertenties in welke browser worden weergegeven en kan voorkomen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Daarnaast gebruikt DoubleClick cookie-ID's om conversies bij te houden met betrekking tot advertentieverzoeken. Als een gebruiker bijvoorbeeld een DoubleClick-advertentie ziet en later de website van de adverteerder met dezelfde browser opvraagt en daar iets koopt. Google zal de loggegevens die zijn verwerkt via DoubleClick, anonimiseren door een deel van het IP-adres en cookie-informatie te verwijderen na respectievelijk 9 en 18 maanden.

2.) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding tot stand met de Google-server. We hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door het gebruik van deze tool door Google worden verzameld en daarom informeren we u naar beste weten: door DoubleClick op te nemen, ontvangt Google de informatie dat u het overeenkomstige gedeelte van onze website bezocht hebt of geklikt hebt op een advertentie van ons. Als u bent geregistreerd bij een service van Google, kan Google het bezoek koppelen aan uw klantaccount. Zelfs als u niet bent geregistreerd bij Google of niet bent aangemeld, bestaat de kans dat de provider uw IP-adres zal vinden en opslaan.

3.) U kunt op verschillende manieren weigeren deel te nemen aan dit tracking-proces:

a.) door het veranderen van de instellingen van uw browser, met name het niet toestaan van de derden-cookies betekent dat u geen advertenties van derden meer ontvangt.

b.) door het uitschakelen van de cookies voor het bijhouden van conversies, door onder https://www.google.com/settings/ads de instellingen voor gepersonaliseerde reclame aan te passen, wordt deze instelling gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

c.) door het uitschakelen van de interesse-gerelateerde advertenties, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“ door te gaan naar https://www.google.com/settings/ads. Door het aanpassen van de instellingen voor gepersonaliseerde reclame, wordt deze instelling gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

d.) Door permanente uitschakeling in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

4.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG.

Ga voor meer informatie over DoubleClick van Google naar: https://www.doubleclickbygoogle.com/nl/ en het Privacybeleid van Google in het algemeen: https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/.Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XIII. Gebruik van de Google Remarketing of "soortgelijke doelgroepen " -functie

1.) We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen" -functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google") op onze website. Met deze functie kunnen we u  doelgericht aanspreken door u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te tonen wanneer u andere sites in het Google Netwerk bezoekt.

     Voor het analyseren van het gebruik van de website, die de basis vormt voor de weergave van op interesses gebaseerde advertenties, maakt Google gebruik van cookies. De cookie registreert websitebezoeken en anonieme gegevens over het gebruik van onze website.

Als u vervolgens een andere website van Google Netwerk bezoekt, worden er advertenties weergegeven die waarschijnlijk uw eerder bekeken product- en informatiegebied weerspiegelen.

Een combinatie van de gegevens die zijn verzameld in de context van de remarketing met uw persoonlijke gegevens, indien nodig zijn opgeslagen door Google, vindt niet plaats door Google volgens eigen gegevens. In het bijzonder wordt volgens Google, pseudonimisering gebruikt in remarketing.

2.) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

a.) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder voorkomt de onderdrukking van cookies van derde partijen dat u advertenties van derden ontvangt;

b.) door de cookies uit te schakelen voor het bijhouden van conversies door de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties aan te passen op https://www.google.com/settings/ads, deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c.) door het uitschakelen van de interesse-gerelateerde advertenties, die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne „About Ads“ door te gaan naar https://www.google.com/settings/ads. Door het aanpassen van de instellingen voor gepersonaliseerde reclame, wordt deze instelling gewist wanneer u uw cookies verwijdert;

d.) Door permanente uitschakeling in uw browser Firefox, Internet Explorer of Google Chrome onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. We wijzen u erop dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

4.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG.

Ga naar http://www.google.com/privacy/ads/ of naar https://www.google.de/intl/nl/policies/privacy/ voor meer informatie over Google Remarketing of de functie "gelijksoortige doelgroepen", evenals het Privacybeleid van Google.

Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XIV. Gebruik van Google Maps

1.) Op onze website blijven we gebruik maken van het Google Maps-aanbod van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Hierdoor kunnen we u direct interactieve kaarten op de website laten zien, zodat u de kaartfunctie gemakkelijk kunt gebruiken in verband met ons serviceaanbod.

2.) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Daartoe worden de gegevens genoemd in III. overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij uw Google-account of geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de kaartfunctie gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen door rechtstreeks contact op te nemen met Google.

3.) De wettelijke basis voor het gebruik van Google Maps is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en -verwerking van Google: http://www.google.de/intl/nl/policies/privacy.

Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy. Google verwerkt uw persoonlijke gegevens ook in de Verenigde Staten en heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

XV. Sollicitaties en sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan als u ons uw sollicitatie per e-mail stuurt.

De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens in toepassingen en in het sollicitatieproces via e-mail naar de contactgegevens die zijn vermeld in I.

Als we een arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de arbeidsrelatie, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met u wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van het besluit u niet in dienst te nemen, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen. Een legitiem belang is bijvoorbeeld onze bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

XVI. Routinematige verwijdering en blokkering van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of zoals bepaald is door de Europese richtlijn of regelgevende instantie of enige andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. Als het doel van de opslag wordt weggelaten of als een door de Europese richtlijn en / of regelgevende instantie voorgeschreven bewaartermijn vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een aanvullend gebruik van uw gegevens.

XVIII. HERROEPINGSRECHT (Art 21 AVG)

Als wij, op basis van ons overheersende legitieme belang, uw persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van een belangenafweging op grond van artikel 6 lid 1 ond f AVG, hebt u het recht om op elk moment en om redenen van uw specifieke situatie kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking in de toekomst.

Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mails te versturen, hebt u ook te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van dergelijke reclame voor de toekomst; dit is ook van toepassing op een profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.

Stuur uw bezwaarschrift naar de persoon genoemd in I. (bijv. per e-mail).

Laatst bekeken