Privacyverklaring

Als onderdeel van ons privacybeleid willen we u informeren over de aard, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt.
Persoonlijke gegevens omvatten alle vormen van informatie die direct of indirect op u persoonlijk betrekking hebben. Deze omvatten bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres, online-identificatiegegevens en uw gebruikersgedrag indien deze geïdentificeerd of identificeerbaar zijn door dergelijke informatie of handelingen.
Voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijvoorbeeld bestellingen of vragen via ons contactformulier), gebruiken wij op onze website een SSL of TLS-codering.
Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, voor informatie, correctie, het blokkeren of verwijderen van gegevens, het intrekken van eerder verleende toestemming of bezwaar tegen een bepaalde gegevensverwerking, kunt u contact opnemen met de onderstaande persoon of onze functionaris voor gegevensbescherming.

I. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon in de zin van artikel 4, nr. 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), andere wetgeving inzake gegevensbescherming in de lidstaten van de Europese Unie, en andere bepalingen inzake gegevensbescherming is de:

Schuhhandelsgesellschaft Ruhr mbH
Voßstraße 198-200
D-45966 Gladbeck
Tel.-Nr. 0800 - 0225035
Fax: 02043 -95 71 91 39
E-mail: info@think-schoenen-online.nl

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via l.bechtel@shg.ruhr of via ons postadres met de toevoeging "De functionaris voor gegevensbescherming".

II. Uw rechten

1.) Hieronder informeren wij u over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben.
U hebt het recht om kostenloos

 • bevestiging te vragen of er op u betrekking hebbende persoonlijke gegevens door ons worden verwerkt (artikel 15 AVG),
 • informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn verwerkt (artikel 15 AVG). U kunt met name informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt, de geplande bewaarperiode, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtrecht, de herkomst van uw gegevens, voor zover ze niet bij ons zijn verzameld, evenals over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en, indien van toepassing, behoefte aan zinvolle informatie over hun bijzonderheden.
 • onverwijld de correctie te eisen van onjuiste of ingevulde persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen (artikel 16 AVG),
 • om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verzoeken, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor het geldig maken, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen (Art. 17 AVG),
 • de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u de verwijdering afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze toch nodig hebt voor het aanspraak maken op, het uitoefenen of het verdedigen van juridische claims of indien u een bezwaar hebt ingediend conform artikel 21 AVG tegen de verwerking (artikel 18 AVG),
 • om uw persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen (artikel 20 AVG),
 • om uw ooit aan ons gegeven toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

2.) Als u aanspraak hebt gemaakt op uw recht om de verwerking door ons te corrigeren, te verwijderen of te beperken, zijn wij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt op de hoogte te stellen van deze rectificatie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of gepaard gaat met een onevenredige inspanning. U hebt nog steeds het recht geïnformeerd te worden over deze ontvangers (artikel 19 AVG).

3.) U hebt ook het recht om een klacht over ons in te dienen bij de verantwoordelijke autoriteit voor gegevensbescherming (https://www.ldi.nrw.de) over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (artikel 77 AVG).

III. Het ter beschikking stellen van onze website en het aanmaken van serverlogbestanden

1.) In het louter informatieve gebruik van onze website, dus als u zich niet registreert of ons anderszins voorziet van informatie, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser overdraagt aan onze server. Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die technisch noodzakelijk zijn om onze website te tonen en om de stabiliteit en veiligheid van onze website te garanderen:

 • IP-Adres
 • Datum en tijd van toegang
 • Tijdsverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het vereiste (concrete pagina)
 • Toegang Status / HTTP-status code
 • de hoeveelheid overgedragen gegevens
 • De website van waaruit uw verzoek komt
 • Websites die u bij ons opvraagt
 • Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 • Besturingssysteem en de interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

Deze algemene gegevens en informatie worden alleen tijdelijk in de logbestanden van onze server opgeslagen, afzonderlijk van uw persoonlijke gegevens, die u ons eventueel vrijwillig verstrekt. De anoniem verzamelde gegevens en informatie in de logbestanden worden door ons alleen statistisch beoordeeld met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten en een optimaal niveau van bescherming te waarborgen voor de door ons verwerkte persoonlijke gegevens.

2.) De wettelijke basis voor gegevensverwerking in verband met serverlogbestanden is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waartoe ze dienen. In het geval van het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, is dit het geval wanneer de betreffende sessie door u wordt beëindigd.
Het verzamelen van gegevens is voor de levering en opslag in logbestanden verplicht voor de werking van onze website. Daarom is er geen manier om bezwaar te maken tegen deze gegevensverwerking.

IV. Gebruik van cookies (Naar onze cookie-richtlijnen)

1.) Bij het gebruik van onze website gebruiken wij ook cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser of via uw browser worden opgeslagen op de harde schijf van uw computersysteem.
Met behulp van cookies kunnen we de prestaties en de aanbiedingen van onze website verbeteren. Sommige cookies zijn absoluut noodzakelijk voor de werking van onze website. De cookies stellen ons in staat om onder andere:

 • het voor u gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken, en om onze aanbiedingen effectiever en gebruikersvriendelijker te maken.
 • u te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website, zodat u uw toegangsgegevens niet opnieuw hoeft in te voeren,
 • om goederen die u in de virtuele winkelwagen hebt gestopt, tijdelijk op te slaan,
 • om toegang tot beveiligde delen van onze website mogelijk te maken,
 • om eerder ingevoerde tekst op te nemen, zodat deze niet verloren gaat tijdens een pagina-update.
 • om - uw cookie-instellingen op te slaan en intrekkingsverklaringen te verwerken.

2.) We gebruiken twee soorten cookies op onze website: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die op uw computersysteem worden opgeslagen totdat u onze website verlaat.
Sessiecookies slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan een algemene sessie. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.
Permanente cookies worden opgeslagen op uw harde schijf totdat u ze verwijdert, totdat de cookies hun respectievelijke vervaldatum hebben bereikt, of totdat u uw toestemming intrekt.

3.) Naast onze eigen cookies gebruiken we ook zogenaamde third-party cookies. Dit zijn externe providers zoals Google of Microsoft, die ook cookies op uw computersysteem opslaan wanneer u onze website bezoekt, zodat externe providers de diensten die zij aanbieden kunnen leveren.

4.) De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6 lid 1 ond. b AVG, als de verwerking dient om een contract of precontractuele maatregelen uit te voeren. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op door u gegeven toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, ond. a AVG of artikel 6 lid 1 ond. f AVG om onze legitieme belangen in de optimale functionaliteit van onze website en een klantvriendelijke presentatie en evaluatie van uw bezoek te beschermen.

5.) U kunt uw browserinstellingen individueel configureren om cookies van derden of alle cookies te accepteren of te weigeren. We willen u erop wijzen dat u mogelijk niet alle functies van onze website kunt gebruiken als u de acceptatie van cookies deactiveert die strikt noodzakelijk zijn in uw browser.

6.) We gebruiken de cookie-consenttool van Usercentrics GmbH, Sendlinger Strasse 7, 80331 München, voor het algemene beheer van cookies (van derden), in het bijzonder voor het opslaan van uw cookievoorkeuren en voor de technische implementatie van uw annuleringsverklaringen.
Meer informatie over gegevensverwerking door het gebruik van cookies en uw toestemming en intrekkingsopties vindt u in ons cookiebeleid.

V. Registratie op onze website (klantaccount)

1.) Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om uzelf te registreren met uw persoonlijke gegevens en om een klantaccount te openen. Hiertoe worden de volgende gegevens (verplichte informatie) van u verzameld, aan ons verzonden (SSL-gecodeerd) en opgeslagen:

 • Titel
 • Voornaam, achternaam
 • Adres (straat, postcode, plaats, land)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord.

Wanneer u zich registreert, slaan we ook uw IP-adres en datum en tijd van registratie op. Verdere gegevens worden alleen door ons opgeslagen als u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt. De persoonlijke gegevens die u invoert, worden uitsluitend voor intern gebruik en voor onze eigen doeleinden verzameld en opgeslagen. In uw klantaccount kunt u uw persoonlijke gegevens beheren en eerdere en openstaande bestellingen bekijken.

2.) Uw registratie is niet nodig om aanvullende diensten van ons bedrijf te gebruiken, zoals het sluiten van koopcontracten via de winkelwagenfunctie. U kunt ook bestellingen plaatsen zonder een klantaccount te openen, met vermelding van de gegevens vermeld in sectie 1.) (behalve het wachtwoord).

3.) De wettelijke basis voor het verwerken van de gegevens is uw toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1 ond. a AVG. U hebt de mogelijkheid om de persoonlijke gegevens die bij de registratie worden verstrekt op elk gewenst moment te wijzigen of volledig uit onze database te verwijderen. Juridische bewaartermijnen blijven ongewijzigd.

4.) U kunt te allen tijde uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens intrekken. Als de gegevens nodig zijn voor het uitvoeren van een contract of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, dan is voortijdige verwijdering van de gegevens echter alleen mogelijk als er geen contractuele of wettelijke verplichtingen zijn om verwijdering te voorkomen. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

VI. Gebruik van onze online winkel (orderfunctie)

1.)   Als u in onze online winkel wilt bestellen, is het noodzakelijk voor de sluiting van het contract dat u uw persoonlijke gegevens opgeeft volgens sectie V. van dit privacybeleid. Het niet-leveren van uw gegevens heeft als gevolg dat u de orderfunctie van onze online winkel niet kunt gebruiken.
We verwerken de gegevens die u opgeeft voor de afwikkeling van uw bestelling, inclusief onze services bij herroepingen, defecten en het beantwoorden van uw vragen.

2.)   Derde partijen zoals verzendpartners en betalingsdiensten ontvangen uitsluitend persoonlijke data van ons indien hun transmissie noodzakelijk is om uw bestelling en de betaling af te wikkelen.

3.) Als u besluit te betalen met "Paypal" als onderdeel van uw bestelproces, worden uw persoonlijke gegevens automatisch verzonden naar Paypal. PayPal is een dienst van PayPal (Europa) S.à.r.L. & CIE. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg. Paypal neemt de functie over van een online betalingsserviceprovider en een trustee en biedt kopersbeschermingsdiensten aan.

De persoonlijke gegevens die worden verzonden naar Paypal, zijn regelmatig de voornaam, achternaam, het adres, e-mailadres, IP-adres of andere gegevens die nodig zijn voor betalingsverwerking. Om het aankoopcontract te regelen, zijn dergelijke persoonlijke gegevens, die in verband staan ​​met de respectieve bestelling (bijvoorbeeld het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belasting en andere factuurinformatie) ook beschikbaar. De transmissie van uw gegevens is noodzakelijk voor de betalingsverwerking via Paypal en hebben betrekking op de bevestiging van uw identiteit en de administratie van uw betaaloptie. De door ons verzonden persoonlijke gegevens naar Paypal kunnen door Paypal onder omstandigheden worden overgedragen aan partijen die economische informatie kunnen verstrekken. Deze transmissie is gericht op de identiteit en kredietcontrole. Het privacybeleid van Paypal is te vinden onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

5.) Als u een betaalmethode van onze Payment Service Provider "Mollie" kiest (bijv. Creditcard, IDEAL), vindt de betalingsverwerking plaats via Mollie BV, Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland . Mollie verwerkt de volgende gegevens voor betalingsverwerking: betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer), IP-adres, internetbrowser en apparaattype, in sommige gevallen uw voor- en achternaam, in sommige gevallen uw adresgegevens, in sommige gevallen informatie over het product of de service die van ons heeft gekocht, evenals andere persoonlijke gegevens die u actief inzet, bijvoorbeeld door correspondentie of aan de telefoon (gegevensbescherming van Mollie).

6.) Als u beslist als onderdeel van uw bestelproces te betalen met "Amazon Pay", worden uw persoonlijke gegevens verzonden naar Amazon-betalingen Europa S.C.A. Naast de Amazone EU SARL, Amazon Services Europe Sarl en Amazon Media EU SARL, alle vier bedrijven die gevestigd zijn in 5 rue Plaetis L 2338 Luxemburg (Amazon Pay). Amazon Pay neemt de functie over van een online betalingsdienstaanbieder en een trustee.

De overdracht van uw gegevens is noodzakelijk voor de betalingsverwerking via Amazon Pay en is nodig om uw identiteit en betaaloptie te bevestigen. Om het aankoopcontract af te wikkelen, is ook de overdracht van gegevens nodig die verband houden met de respectieve bestelling (bijvoorbeeld het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belasting en andere factuurinformatie). Amazon Pay behoudt zich het recht voor, de kredietwaardigheid te checken. Het checken van de kredietstatus is nodig om het weigeren van betaling of fraude te voorkomen. Het resultaat van de kredietcontrole in relatie tot de statistische standaardwaarschijnlijkheid wordt door Amazon gebruikt om te beslissen over het verstrekken van de respectieve betaalmethode. De kredietstatus kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde score-waarden). Voor zover de scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van kredietrapporten, zijn ze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundige statistische procedure. De berekening van de scorewaarden omvat onder andere adresgegevens.
Bovendien behoudt Amazon-betalingen het recht voor om uw gegevens door te sturen naar derden (bijvoorbeeld banken, servicepartners, analysediensten, krediet-, marketingpartners, cloud-serviceproviders, retargeting aanbieders, gelieerde bedrijven). Verdere informatie over gegevensbescherming kan hier worden opgehaald: https://pay.amazon.de/help/201212490

7.) Als u besluit om te betalen met "aankoop op rekening" als onderdeel van uw bestelproces, kunnen we gegevens verzamelen om onze legitieme belangen te beschermen, via een kredietrapport van Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss.

Het doel van de kredietcontrole is om wanbetalingen of fraude te voorkomen.

Voor dit doel geven wij de voor een kredietcontrole benodigde persoonsgegevens (uw naam en uw contactgegevens) door aan Creditreform Boniversum GmbH en gebruiken de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de vaststelling, implementatie of beëindiging van de contractuele relatie. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische methodes en die onder meer adresgegevens bevatten.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door contact op te nemen met Creditreform Boniversum GmbH. Het bezwaar heeft echter geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die heeft plaatsgevonden tot aan het punt van bezwaar, op voorwaarde dat de persoonsgegevens moeten worden verwerkt, gebruikt of doorgegeven voor contractuele betalingsverwerking.

U kunt hier toegang krijgen tot de gegevensbeschermingsbepalingen van Creditreform Boniversum GmbH:

https://www.boniversum.de/EU-DSGVO/.

8.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens in verband met de uitvoering van een contract- of pre-contractuele maatregelen is art. 6 ABS.1 P.1 Lit. B DS-GGOS.

9.) We zijn verplicht uw adres-, betaling- en ordergegevens in verband met een verkoopcontract op te slaan voor de duur van maximaal tien jaar als gevolg van handels- en belastingregelgeving. Na twee jaar beperken we de verwerking, dat wil zeggen, uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


VII. Nieuwsbrief-abonnement

1.) Op onze website is het mogelijk om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief, waarmee we u informeren over onze actuele en interessante aanbiedingen. Hieronder vallen ook herinneringsmails voor geannuleerde aankopen en voor items op uw persoonlijke verlanglijst. Om u te abonneren op de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voeren. Daarnaast worden de volgende gegevens verzameld voor het registreren van uw aanmelding:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van registratie.

2.) Voor uw aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure. Dit betekent dat u, nadat u zich hebt aangemeld, een e-mail van ons ontvangt op het door u aangegeven e-mailadres, waarin we u vragen te bevestigen dat u akkoord gaat met het verzenden van de nieuwsbrief. Als u uw aanmelding niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd.
Na uw bevestiging zullen wij uw e-mailadres opslaan met het doel u de nieuwsbrief te sturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, ond. a AVG. Uw e-mailadres wordt bewaard zolang uw abonnement op de nieuwsbrief actief is.

3.) U kunt uw toestemming voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken en u uitschrijven voor de nieuwsbrief. U kunt uw afmelding aangeven door te klikken op de afmeld-link die u aantreft in iedere nieuwsbrief-mail of per e-mail naar de contactgegevens vermeld in I.

4.) Wij maken gebruik van de diensten van Consultix GmbH, Wachtstr. 17-24, 28195 Bremen ("Consultix") als verwerker. In het kader van de samenwerking met Consultix geven we de gegevens die u hebt opgegeven bij uw inschrijving voor de nieuwsbrief door aan Consultix.

Deze verzending vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lid 1 letter f AVG en dient ons legitieme belang bij het gebruik van een effectief, veilig en gebruiksvriendelijk nieuwsbriefsysteem. De door u verstrekte gegevens (bijvoorbeeld uw e-mailadres) worden opgeslagen op de servers van Consultix in Duitsland.

Het gebruik van Consultix stelt ons in staat om onze nieuwsbriefcampagnes statistisch te evalueren en het gedrag van de respectievelijke nieuwsbriefontvangers te analyseren. Door gebruik te maken van trackingtechnologieën kunnen we bijvoorbeeld bepalen hoeveel ontvangers onze nieuwsbrief hebben geopend en op welke links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze conversietracking stelt ons ook in staat om te analyseren of een vooraf bepaalde actie (bijvoorbeeld aankoop van een product) heeft plaatsgevonden na het klikken op de link in de nieuwsbrief. We gebruiken de resultaten van de gegevensanalyse van onze nieuwsbriefcampagnes om toekomstige nieuwsbrieven doelgroepgericht te optimaliseren en de nieuwsbrieven zoveel mogelijk aan te passen aan de individuele interesses van de ontvangers. Voor dit doel kunnen we de ontvangers van de nieuwsbrief ook segmenteren met behulp van door ons gedefinieerde categorieën, bijv. B. naar geslacht, woonplaats of voorkeuren voor bepaalde producten.

Met Consultix hebben wij een bestelovereenkomst gesloten, die Consultix verplicht uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en deze niet door te geven aan derden. Meer informatie over de "beveiliging en gegevensbescherming" van Consultix vindt u hier: https://www.procampaign.com/data-protection/procampaign-and-gdpr/

U kunt de gegevensbeschermingsverklaring van Consultix hier bekijken:

https://www.procampaign.com/data-privacy-statement/.


VIII. Productaanbeveling per e-mail/maatwaarschuwing (kennisgeving van beschikbaarheid)

1.) Als we uw e-mailadres hebben ontvangen in verband met de aankoop van een product, zullen we u regelmatig per e-mail informeren over productaanbevelingen, zelfs als u niet op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Op deze manier willen we u aanvullende informatie bieden over uw eigen en soortgelijke aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn op basis van uw eerdere bestellingen bij ons. Hieronder vallen ook herinneringsmails voor geannuleerde aankopen en voor items op uw persoonlijke verlanglijst.

2.) De rechtsgrondslag voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen is § 7 (3) UWG en artikel 6 lid 1 ond f AVG. Uw e-mailadres wordt voor dit doel opgeslagen totdat u bezwaar maakt tegen het versturen van de nieuwsbrief.

3.) Als u niet langer productaanbevelingen van ons wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het versturen van de nieuwsbrief zonder andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven. U kunt zich afmelden door te klikken op de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief, de afmeldfunctie die beschikbaar is op onze website of per e-mail naar de contactgegevens die worden vermeld in I.

4.) Op onze website heeft u nog steeds de mogelijkheid om u te registreren voor een emailmelding als het artikel in uw gewenste maat

op dat moment niet beschikbaar is („maatwaarschuwing“). We laten u dan automatisch weten wanneer het artikel in de geselecteerde maat

beschikbaar is . Het enige dat u hoeft te doen om u te registreren voor de maatwaarschuwing is uw e-mailadres in te voeren. Verder worden ook uw IP-adres, de datum en tijd van uw registratie opgeslagen.

5.) We gebruiken de zogenaamde double-opt-in procedure voor het registratieproces. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u heeft ingestemd met het versturen van de melding van beschikbaarheid.

Als u uw registratie niet binnen 24 uur bevestigt, wordt uw informatie geblokkeerd en na één maand automatisch verwijderd.

Na uw bevestiging slaan wij uw e-mailadres op om u een bericht van beschikbaarheid te kunnen sturen. De rechtsgrondslag is Art.6 Abs.1 S 1 lit. A DS-GVO.

Uw e-mailadres wordt bewaard zolang uw maatwaarschuwing actief is.

6.) U kunt uw toestemming voor het verzenden van de beschikbaarheidskennisgeving te allen tijde kostenloos intrekken. Uw herroeping kunt u aangeven

door op de afmeldlink te klikken die in elke beschikbaarheidskennisgeving staat of door een e-mail te sturen naar de contactgegevens in sectie I

 

IX. Contactformulier / communicatie per e-mail

1.) U kunt altijd contact met ons opnemen via het formulier dat door ons wordt verstrekt. Op het moment dat u uw bericht verzendt, worden de volgende gegevens (verplichte velden) bij ons opgeslagen:

 • E-mail adres
 • Datum en tijdstip van verzending.

Voor de verwerking van de gegevens wordt verwezen naar deze privacyverklaring.
Als alternatief kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres dat door ons is opgegeven. In dit geval worden alleen de persoonlijke gegevens die ons per e-mail zijn verzonden, opgeslagen.

2.) De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG en daarnaast artikel 6, lid 1, ond. b AVG, als het contact wordt gelegd in verband met de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen.

3.) We gebruiken de gegevens uitsluitend om uw verzoek te beantwoorden. We verwijderen de gegevens die in deze context ontstaan nadat de opslag niet langer nodig is, of beperken de verwerking als er een wettelijke bewaarplicht bestaat. U kunt op elk gewenst moment uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens die via het contactformulier zijn verstrekt, intrekken. Wanneer u contact opneemt per e-mail, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking. Stuur uw bezwaren of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I. De correspondentie kan dan echter niet worden voortgezet.

X. Gebruik van eKomi

1.) eKomi klantenrecensies
Voor klant- en productbeoordelingen door onze klanten en voor intern kwaliteitsbeheer hebben we de evaluatiesoftware van eKomi - The Feedback Company (eKomi Ltd., Markgrafenstrasse 11, 10969 Berlin) op onze eigen websites geïntegreerd.
We geven u de mogelijkheid om na uw aankoop een beoordeling te plaatsen. Hiervoor willen we u een e-mail sturen na verzending van de bestelde goederen, om u om een beoordeling te vragen. U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen het gebruik van uw e-mailadres of om de evaluatie niet uit te voeren.
eKomi hecht veel waarde aan de privacygerichte afhandeling van uw verzonden gegevens en neemt alle noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Ze worden geanalyseerd met behulp van een webgebaseerde SaaS-technologie voor e-commerce doeleinden om authentieke en waardevolle feedback van klanten te krijgen. EKomi ontvangt via een interface een e-mailadres en een unieke ID voor identificatie en voor het genereren van een waarderingslink voor het verzenden van de evaluatie-e-mail.
In een bemiddelingsprocedure ontvangt eKomi, als bemiddelaar, ook een e-mailadres. Het e-mailadres zal opnieuw worden gebruikt voor verificatie en communicatie tussen u, ons bedrijf en eKomi. Door uw bestelling bij ons te plaatsen, stemt u in met de ontvangst van een elektronisch evaluatieverzoek. U bent vrij om dit evaluatieverzoek te negeren of eKomi op te nemen in uw spamregel. Uw beoordeling zou echter zeer nuttig zijn voor ons en andere klanten.

2.) Klantevaluatie door eKomi
Mogelijk hebt u tijdens of na uw bestelling uw toestemming gegeven:
"Ik zou de aankoop "later" willen evalueren en door eKomi na de levering eenmalig per e-mail herinnerd worden aan het geven van een beoordeling. Ik kan mijn toestemming op elk moment intrekken."
Als u ons de bovenstaande uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, zullen we uw e-mailadres doorgeven aan eKomi Ltd., Markgrafenstraße 11, 10969 Berlijn, zodat ze u 2 tot 5 dagen na levering van de bestelde goederen een e-mail sturen om u te herinneren aan het geven van een beoordeling.

3.) De wettelijke basis voor het gebruik van eKomi is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het indienen van een evaluatieverzoek voor de toekomst. In het geval dat u hebt ingestemd met eKomi om een herinneringsmail te sturen, is artikel 6, lid 1 ond. a AVG de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken.
Stuur uw bezwaar of herroeping naar de contactgegevens vermeld in I.

XI. Gebruik van Google Maps

1.)Op onze website blijven we gebruik maken van het aanbod van Google Ireland Limited gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google").
Hierdoor kunnen we u direct interactieve kaarten op de website laten zien, zodat u de kaartfunctie gemakkelijk kunt gebruiken in verband met ons serviceaanbod.

2.) Door de website te bezoeken, ontvangt Google de informatie dat u toegang hebt gekregen tot de betreffende subpagina van onze website. Daartoe worden de gegevens genoemd in III. overgedragen. Dit gebeurt ongeacht of u bent aangemeld bij uw Google-account of geen gebruikersaccount hebt. Wanneer u bent aangemeld bij Google, worden uw gegevens rechtstreeks aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel op Google, moet u uitloggen voordat u de kaartfunctie gebruikt. Google slaat uw gegevens op als gebruiksprofielen en gebruikt deze voor doeleinden van adverteren, marktonderzoek en / of aangepast ontwerp van haar website. Een dergelijke evaluatie wordt met name gedaan (zelfs voor niet-ingelogde gebruikers) om op behoeften gebaseerde advertenties te kunnen tonen en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het maken van deze gebruikersprofielen door rechtstreeks contact op te nemen met Google.

3.) Rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is Art. 6 para. 1 p. 1 lid a DS-GMO. Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van gegevensverzameling en -verwerking door Google zal kunt u verkrijgen in het privacybeleid van Google: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy. Daar ontvangt u ook meer informatie over uw rechten en instellingsopties voor de bescherming van uw privacy. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaardcontractclausules die door de EU zijn goedgekeurd (Google Framework-voorwaarden voor gegevensoverdrachten).

 

XII. Gebruik van Google Analytics

 

1.) Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies waarmee uw gebruik van onze website kan worden geanalyseerd

 

2.) We gebruiken Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp ()" om een ​​anonieme verzameling van IP-adressen te garanderen. Uw IP-adres wordt daarom alleen in verkorte vorm aan Google doorgegeven binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economie, waardoor er geen conclusies kunnen worden getrokken over uw identiteit. Wij gebruiken Google Analytics inclusief de functies van Universal Analytics. Universal Analytics stelt ons in staat om de activiteiten op onze website op verschillende apparaten te analyseren (bijvoorbeeld bij toegang met een notebook en later met een tablet). Dit wordt mogelijk gemaakt door de pseudonieme toewijzing van een gebruikers-ID aan een gebruiker. Een dergelijke toewijzing vindt bijvoorbeeld plaats wanneer u zich aanmeldt voor een klantaccount of inlogt op uw klantaccount.

Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In dit geval wordt het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Namens ons zal Google de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit.

De met behulp van Google Analytics verzamelde gegevens worden 24 maanden bewaard.

3.) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen of door uw toestemming in te trekken in onze tool voor toestemmingsbeheer.

Meer informatie over Google Analytics vindt u onder de volgende links:

• Gebruiksvoorwaarden voor Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/de.html

• Overzicht van gegevensbescherming: https://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

• Verklaring gegevensbescherming: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

4.) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. Met de verkregen statistieken kunnen wij ons aanbod optimaliseren en voor u als gebruiker interessanter maken. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming in de tool voor toestemmingsbeheer te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

 

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook op servers in de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU (Google-kadervoorwaarden voor gegevensoverdracht).

XIII. Microsoft Advertising

We gebruiken Universal Event Tracking (UET) op onze website via de Microsoft Advertising-service van Microsoft Corporation (VS), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Microsoft slaat via UET cookies op in uw browser om een ​​analyse van het gebruik van ons online aanbod mogelijk te maken. Voorwaarde hiervoor is dat u via een advertentie van Microsoft Advertising op onze website bent gekomen. Op deze manier kunnen Microsoft en wij herkennen dat iemand op een advertentie heeft geklikt, is doorgestuurd naar ons online aanbod en een vooraf bepaalde doelpagina heeft bereikt (zogenaamde conversion meting). Hier worden geen IP-adressen opgeslagen. Er wordt geen verdere persoonlijke informatie over de identiteit van de gebruiker gecommuniceerd.

 

Meer informatie over deze verwerkingsactiviteiten, de gebruikte technologieën, opgeslagen gegevens en de bewaartermijn vindt u in de instellingen van onze tool voor toestemmingsbeheer.

De wettelijke basis voor het gebruik van Microsoft Advertising is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.  De cookies worden maximaal 1 jaar en 25 dagen bewaard.

In het geval van Microsoft-diensten kan de overdracht van gegevens naar de VS niet worden uitgesloten. Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Microsoft: privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

XIV. Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking

Het doel van het gebruik van Google Ads is om advertenties op externe websites te plaatsen om gericht reclame te maken voor onze aanbiedingen en om de effectiviteit van advertentiecampagnes statistisch te evalueren.

De conversion-tracking-cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen meestal hun geldigheid na 30 dagen en laten geen persoonlijke identificatie toe. Als de cookie nog actief is, kunnen wij en Google herkennen dat u op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Met behulp van de informatie die in de cookie is opgeslagen, kan Google statistieken voor ons genereren, met name over het aantal bezoekers dat op een advertentie heeft geklikt en naar onze website is doorgestuurd.

Meer informatie over Google Ads Conversion Tracking vindt u hier: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

2.) Voor zover wettelijk vereist, hebben we uw toestemming verkregen voor het gebruik van Google Ads Conversion-Tracking in overeenstemming met  Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO. U kunt uw toestemming in de tool voor toestemmingsbeheer te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u hier: https://www.google.de/policies/privacy/

U kunt permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies door Google Ads Conversion- Tracking door de Google-browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Bij het gebruik van Google Ads kunnen ook persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU (Google-kadervoorwaarden voor gegevensoverdracht).

XV. Gebruik van de Google-Remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie

We gebruiken de remarketing- of "soortgelijke doelgroepen"-functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") op onze website. Met deze functie kunnen we u met gerichte advertenties aanspreken door u gepersonaliseerde, op interesses gebaseerde advertenties te tonen wanneer u andere websites in het advertentienetwerk van Google bezoekt.

Google gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het tonen van op interesses gebaseerde advertenties. De cookie wordt gebruikt om bezoeken aan de website en geanonimiseerde gegevens over het gebruik van onze website vast te leggen.

Als u vervolgens een andere website in het advertentienetwerk van Google bezoekt, krijgt u advertenties te zien die zeer waarschijnlijk rekening houden met uw eerder bezochte product- en informatiegebieden.

Een samenvoeging van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld als onderdeel van de remarketing vindt niet plaats door Google volgens haar eigen informatie. Volgens Google wordt met name pseudonimisering gebruikt bij remarketing.

2.) U kunt deelname aan dit trackingproces op verschillende manieren voorkomen:

a.) Door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, met name door cookies van derden te onderdrukken. U ontvangt dan geen advertenties van externe providers;

b.) Door de cookies voor het bijhouden van conversion-tracking uit te schakelen door de instellingen voor gepersonaliseerde advertenties aan te passen op https://www.google.de/settings/ads. Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

c.) Door de op interesses gebaseerde advertenties van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads" via de link http://www.aboutads.info/choices te deactiveren. Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert;

d.) Door permanente deactivering in uw Firefox-, Microsoft Edge- of Google Chrome-browsers onder de link http://www.google.com/settings/ads/plugin.

4.) De basiswet voor de verwerking van uw gegevens is Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.U kunt uw toestemming in de tool voor toestemmingsbeheer te allen tijde met effect voor de toekomst intrekken.

Meer informatie over Google Remarketing of de functie "Similar Target Groups" en het privacybeleid van Google vindt u op: http://www.google.com/privacy/ads/

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google verwerkt uw persoonsgegevens ook op servers in de VS. De gegevensoverdracht is gebaseerd op standaard contractbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU (Google-kadervoorwaarden voor gegevensoverdracht).

 

XVI. Sollicitaties en sollicitatieprocedure

Wij verzamelen en verwerken de persoonlijke gegevens die u verstrekt met het oog op de verwerking van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch worden gedaan als u ons uw sollicitatie per e-mail stuurt.
De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, ond. f AVG. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van uw gegevens in toepassingen en in het sollicitatieproces via e-mail naar de contactgegevens die zijn vermeld in I.
Als we een arbeidsovereenkomst met u sluiten, worden de overgedragen gegevens opgeslagen met het oog op de arbeidsrelatie, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als er geen arbeidsovereenkomst met u wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na kennisgeving van het besluit u niet in dienst te nemen, op voorwaarde dat de verwijdering niet in strijd is met andere legitieme belangen. Een legitiem belang is bijvoorbeeld onze bewijsplicht in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

XVII. Routinematige verwijdering en blokkering van uw persoonlijke gegevens

Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of zoals bepaald is door de Europese richtlijn of regelgevende instantie of enige andere wetgever in wet- of regelgeving waaraan wij zijn onderworpen. Als het doel van de opslag wordt weggelaten of als een door de Europese richtlijn en / of regelgevende instantie voorgeschreven bewaartermijn vervalt, zullen de persoonlijke gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen worden geblokkeerd of verwijderd, tenzij u toestemming heeft gegeven voor een aanvullend gebruik van uw gegevens.

XVIII. HERROEPINGSRECHT (Art 21 AVG)

Als wij, op basis van ons overheersende legitieme belang, uw persoonlijke gegevens verwerken als onderdeel van een belangenafweging op grond van artikel 6 lid 1 ond f AVG, hebt u het recht om op elk moment en om redenen van uw specifieke situatie kosteloos bezwaar te maken tegen deze verwerking in de toekomst.
Als we uw persoonlijke gegevens verwerken om direct mails te versturen, hebt u ook te allen tijde het recht om kosteloos bezwaar te maken tegen de verwerking ten behoeve van dergelijke reclame voor de toekomst; dit is ook van toepassing op een profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct mail.
Stuur uw bezwaarschrift naar de persoon genoemd in I. (bijv. per e-mail).

Cookie Policy (Hier persoonlijke cookie-instellingen bewerken)

Google Ads Remarketing

Dit is een remarketingservice.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Remarketing

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Bezochte pagina's
 • IP-adres
 • Duur van het bezoek
 • Andere gegevens over het gebruik van websites
 • Inhoudsgebruiker is geïnteresseerd in

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europeese Unie

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Google Ireland Limited
 • Google LLC
 • Alphabet Inc.

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en
Cookie Policy URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en


Google Ads Conversion

Dit is een Conversion Marketing Service voor het meten van succes van advertentiecampagnes.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Advertentie
 • Conversies Tracking

Gebruikte technologieën

 • Cookies

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP adres
 • browser informatie
 • Datum en tijd van bezoek
 • Webaanvraag
 • Cookie-ID
 • Apparaat informatie
 • verwijzende URL
 • Informatie besturingssysteem

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form
Verdere informatie en opt-out
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en-US
Cookie Policy URL https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US


Microsoft Advertising

Dit is een tracking en advertentieservice.

Verwerking companies
Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, United States of America

Gegevensdoeleinden

 • Advertising
 • Conversies tracking

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Web beacons

Gegevensattributen

 • Conversies
 • Mogelijk inkomsten
 • Aanraakpunten met advertentiemedium
 • Gebruiksgegevens (klikken, weergaven)
 • Logbestandsgegevens (IP-adres, user agent)

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP-adres
 • UET ID-tag
 • GUID gegenereerd door UET-tag
 • verwijzende URL
 • URL van de pagina
 • Advertentieklikinformatie
 • Microsoft-cookie
 • Laadtijd van pagina
 • Paginatitel
 • Browser taalinstelling
 • Scherm breedte
 • Microsoft Click-ID
 • Digitale handtekening
 • Scherm hoogte
 • Kleurdiepte van het scherm

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. a GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie

Bewaartermijn
Gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.

Gegevensontvangers

 • Microsoft Corporation

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://aka.ms/privacyresponse

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https:%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement
Cookie Policy URL https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement


Google Analytics

Dit is een webanalyseservice.

Verwerking companies
Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • analyse

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Pixeltags

Gegevensattributen

 • IP-adres (geanonimiseerd)
 • Browserinformatie (browsertype, verwijzings- / exitpagina's, de bestanden die op onze site worden bekeken, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en / of clickstream-gegevens)
 • Gebruiksgegevens (weergaven, klikken)

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • IP-adres
 • Datum en tijd van bezoek
 • Gebruiksgegevens
 • Klikpad
 • App-updates
 • browser informatie
 • Apparaat informatie
 • Javascript-ondersteuning
 • Bezochte pagina's
 • verwijzende URL
 • Downloads
 • Flash-versie
 • Locatie gegevens
 • Aankoopactiviteit
 • Widgetinteracties

Wettelijke grondslag

 • Art. 6 par. 1 s. 1 lit. f GDPR

Locatie van verwerking
Europeese Unie

Bewaartermijn
De bewaarperiode is afhankelijk van het type opgeslagen gegevens. Elke klant kan kiezen hoe lang Google Analytics gegevens bewaart voordat deze automatisch worden verwijderd.

Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

Verdere informatie en opt-out
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://policies.google.com/privacy?hl=en


Usercentrics Consent Management Platform

Dit is een toestemmingbeheerservice.

Vewerking companies
Usercentrics GmbH
Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany

Gegevensdoeleinden

 • Naleving van wettelijke verplichtingen
 • • Opslag van toestemming

Gebruikte technologieën

 • Cookies
 • Local storage

Gegevensattributen

 • Toestemming "Ja" of "Nee"
 • Logbestandsgegevens (IP (geanonimiseerd))

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.

 • Apparaatgegevens
 • Browser informatie
 • Geanonimiseerd IP-adres
 • Opt-in en opt-out gegevens
 • Datum en tijd van bezoek

Wettelijke grondslag
Hieronder wordt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens vereist door Art. 6 I 1 GDPR wordt vermeld.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. c GDPR

Locatie van verwerking
Europese Unie (Consent-database bevindt zich in België)

Bewaartermijn
De toestemmingsgegevens (gegeven toestemming en de intrekking van de toestemming) worden drie jaar bewaard. Een gegevensexport vindt plaats na beëindiging van het contract.
Gegevensontvangers

 • Usercentrics GmbH

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
datenschutz@usercentrics.com

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://usercentrics.com/privacy-policy/


Google Tag Manager

Dit is een tagbeheersysteem voor het beheer van JavaScript- en HTML-tags die worden gebruikt voor de implementatie van tracking- en analysehulpmiddelen.

Verwerking companies
Google Ireland Limited
Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

Gegevensdoeleinden

 • Websitetags beheren

Verzamelde gegevens
Deze lijst geeft alle (persoonlijke) gegevens weer die worden verzameld door of door het gebruik van deze service.
Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt. Tag Manager is een cookie-vrij domein en registreert geen persoonlijke gegevens. Google Tag Manager kan echter andere tags activeren die mogelijk gegevens registreren.

 • Geen gegevens verzameld

Locatie van verwerking
Verenigde Staten van Amerika

Bewaartermijn
De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden.
Gegevensontvangers

 • Alphabet Inc.
 • Google LLC
 • Google Ireland Limited

Overdracht naar derde landen
Wereldwijd

Functionaris voor gegevensbescherming van verwerkingsbedrijf
Hieronder vindt u het e-mailadres van de functionaris voor gegevensbescherming van het verwerkingsbedrijf.
https://support.google.com/policies/troubleshooter/7575787?hl=en

Verdere informatie en opt-out
Klik hier om u af te melden voor deze verwerker in alle domeinen https://safety.google/privacy/privacy-controls/
Klik hier om het privacybeleid van de gegevensverwerker te lezen https://www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html
Cookie Policy URL https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

10% korting !
×

Schrijf je in op de nieuwsbrief
en ontvang 10% korting !*